OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

article, amb gràfics, per descarregar 383 KB

A partir de les dades de passatgers que diàriament entren i surten de Menorca per l’aeroport i els ports de Maó i Ciutadella, es construeix l’indicador de pressió humana diària (PHD) de Menorca. Aquesta tasca es pot dur a terme gràcies a la col·laboració d’AENA, Autoritat Portuària de Balears i la Direcció General de Ports i Litoral de la CAIB, les quals remeten mensualment a l’OBSAM les dades diàries de moviment de passatgers. Disposem de dades intermitents des de l’any 1977 i de forma sistemàtica des de 1996. D’aquestes sèries anuals destaquen especialment les corresponents al mes d’agost, perquè recullen el màxim de PHD de l’any, i ens parlen de la capacitat d’acollida de l’illa i permeten comparar entre diverses temporades turístiques. Desprès de recollir les dades fins a l’agost del 2004 podem donar compte d’algunes consideracions.

 

1. MÀXIM DE L’ANY I RELACIÓ AMB ANYS ANTERIORS

El dia 10 d’agost s’han computat 175.117 persones que pernoctaven a Menorca. Es tracta del màxim de l’any i, comparat amb els tres anys anteriors, confirma una lleugera davallada de la punta de PHD d’agost (186.176 pel 2001; 184.467 pel 2002 i 179.941 pel 2003), sense tornar però a les dels darrers anys 90 (158.161 pel 1998 i 169.140 pel 1999)

 

2. MENYS PRESSIÓ A L’INICI I PLENA TEMPORADA PERÒ LLEUGERAMENT SUPERIOR A LA SEGONA QUINZENA D’AGOST

Durant els mesos de maig i juny del 2004 les xifres presenten una diferencia de mitjana de 4.197 persones diàries manco que durant el 2003, el mes de juliol 5.950 persones diàries menys que l’any 2003, i en canvi el mes d’agost es redueix la diferència respecte l’any anterior en unes dues mil persones diàries de mitjana. Tanmateix l’any 2003 va patir un descens molt pronunciat de la pressió humana a partir de la segona quinzena d’agost, mentre que enguany, en canvi, s’ha superat lleugerament la PHD del 2003 de les últimes setmanes d’agost.

 

 

3. LA POBLACIÓ PERMANENT DE L’ANY SEGUEIX SITUANT-SE EN ELS VALORS DELS 2 ANYS ANTERIORS.

La població permanent anual (definida com el mínim de la PHD) de cada any) es troba al voltant de les 60.000 persones. Aquesta població permanent, directament influenciada pels fluxos migratoris a curt i mig termini, va patir un augment en més de deu mil persones l’any 2000 respecte l’any anterior, continuant l’augment l’any 2001 (53.000 l’any 1999, 65.000 l’any 2000, 69.000 el 2001). A partir del 2002 va patir un fort descens situant-se en les 60.000 persones, valor al voltant del qual, fins al moment, ens trobem enguany (60.525 persones).

 

 

4. CONSIDERACIONS SOBRE ELS APSECTES ECONÒMIC I AMBIENTAL

L’efecte econòmic global d’aquestes xifres és difícil d’establir. Per una banda, en termes macroeconòmics, es podria deduir una disminució de la despesa turística total (el percentatge de la qual vindria representada per la superfície que queda entre les corbes dels dos anys en proporció a la superfície total per sota de la corba de 2003 menys la de la població permanent), però això només si la despesa mitjana diària per turista no hagués augmentat, cosa que encara no sabem. Però, per altra banda, aquestes fluctuacions de la demanda serveixen per reordenar l’oferta de serveis turístics, de manera que, com en un procés de neteja, per la via d’una competència més aferrissada, els negocis més sòlids fins i tot poden veure millorar la seva rendibilitat.

Finalment, tots els estudis mostren l’estreta relació entre la magnitud dels problemes ambientals de Menorca i la pressió humana global. La generació de residus, els consums d’aigua dolça, els impactes sobre el medi natural, la congestió urbana i les emissions de CO2 de Menorca, entre d’altres, estan àmpliament determinats pel nivell que assoleixi cada any l’afluència estacional de persones, que s’ajunten a la població permanent. En aquest sentit ens hem de felicitar d’haver reduït, durant 2004 (i també els dos anys anteriors) la pressió global sobre els recursos naturals, la biodiversitat i el paisatge de Menorca. Això significa una millora qualitativa de l’actiu del balanç de la Reserva de Biosfera.

 

OBSAM,
agost de 2004

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí