OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Desprès de l'entrada en vigor el passat 16 de febrer del protocol de Kioto, és hora de fer un balanç de l'evolució de les emissions a Menorca i en el conjunt d'Espanya. Analitzant les tendències que segueixen les emissions de gasos, veiem que Espanya és un dels països europeus que es troba més lluny d'assolir els compromisos adoptats havent superat ja els límits establerts i, Menorca, per la seva banda, ha superat gairebé en un 60% els objectius acordats.

 


*a Espanya dades fins al 2002

 

El protocol de Kioto va ser acordat l'any 1997 i ha entrat en vigor desprès que 55 nacions, que sumen el 55% de les emissions de gasos hivernacle, l'hagin ratificat. L'objectiu és aconseguir reduir les emissions globals d'aquests gasos en un 5,2% sobre els nivells de 1990 per al període 2008-2012. El protocol conté objectius legalment obligatoris perquè els països industrialitzats redueixin les emissions dels sis gasos hivernacle d'origen antropogènic: diòxid de carboni, metà, òxid nitrós i tres gasos industrials fluorats. Per assolir els objectius, el protocol proposa una sèrie de mitjans com reforçar o establir polítiques nacionals de reducció de les emissions (increment de l'eficiència energètica, foment de l'agricultura sostenible, desenvolupament de fonts d'energies renovables, etc.) així com cooperar amb les altres parts contractants amb intercanvi d'experiències i dades. Kioto també contempla la possibilitat del comerç d'emissions, de manera que els qui redueixin les seves emissions per sobre del compromís adoptat podran vendre els certificats d'emissions excedentaris a altres països.

Pel que fa als compromisos adoptats, la Unió Europea acceptà unes reduccions del 8% respecte de l'any base (1990), Estats Units un 7% i Japó un 6%. Entre els països europeus que varen adoptar el compromís conjunt del 8% es van repartir les limitacions en les emissions. Entre els països que han de reduir les seves emissions respecte l'any base es troben per exemple Alemanya i Dinamarca, amb una reducció del 21%. Altres països com França i Finlàndia han de mantenir les seves emissions estables, i un tercer grup, entre ells Espanya, podien encara augmentar les seves emissions. En el cas espanyol, fins a un 15% respecte l'any base.

(Per veure el protocol: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28060.htm)

 

Grau de compliment del protocol a Europa i Espanya

Les últimes projeccions cap al 2010 mostren que les polítiques i mesures actuals per reduir les emissions en el conjunt de països europeus inclosos en la Unió abans del 2004 (EU15) no seran suficients per assolir els objectius de Kioto, ja que les reduccions totals al 2010 estarien al voltant de l'1%, el que deixa un dèficit del 7% respecte dels compromisos adoptats. Els objectius establerts podrien assolir-se mitjançant l'aplicació de noves polítiques de reducció i estalvi, i amb l'aplicació dels anomenats mecanismes flexibles que permeten als països industrialitzats invertir en projectes de reducció d'emissions en tercers països i aprofitar els crèdits generats per complir amb els objectius. Amb l'aplicació de totes aquestes mesures i confiant en la sobreentrega d'alguns països es podria arribar a assolir un 8,8% de reducció. Pel que fa a l'Europa dels 23, les projeccions mostren que les reduccions estaran al voltant del 5% al 2010 i, amb la implementació de noves mesures i polítiques, podria assolir-se una reducció propera al 10%.

En concret Espanya ha passat de consumir prop de 90 milions de tones equivalents de petroli al 1990 a més de 130 l'any 2002, és a dir, un augment del 46%. Les emissions de gasos hivernacle han augmentat en un 38% respecte del 1990, el que suposa que hem superat en 23 punts el límit màxim d'emissions. En una comparativa amb els països de la Unió Europea, Espanya és el que es troba més lluny d'assolir els seus objectius. Com a punt positiu, veiem que Espanya es troba lleugerament per sota de la mitjana europea en quant a emissions per càpita, tot i que del 1990 al 2002 aquestes han augmentat de 7 a 10 tones per càpita.

Més informació : http://reports.eea.eu.int/eea_report_2004_5/en

 

La situació de Menorca respecte de Kioto

L'energia a Menorca és un recurs amb una forta demanda i amb molta dependència de l'exterior. El consum d'energia a l'illa està caracteritzat, per una banda, per l'elevat consum d'energia elèctrica, que prové del petroli transformat en electricitat a les centrals tèrmiques de Maó i de Mallorca; i, per l'altra, pel gran pes del sector del transport que s'endú el 60% del consum energètic total de l'illa. Així doncs, quasi la totalitat de l'energia consumida prové de combustibles fòssils, en gran part per causa de l'elevat pes del transport a l'illa, i també de la producció d'electricitat a les centrals tèrmiques. Com a conseqüència, obtenim una elevada i constant tendència a l'augment de les emissions de CO 2 a l'illa.

 

 

Tenint en compte l'any 1990 com a any de referència, podem observar com hem passat d'unes emissions de 341.590 tones de diòxid de carboni emeses, a un total de 592.882 tones l'any 2004, el que suposa un augment del 73,6% respecte de l'any 1990. Recordem que el compromís d'Espanya respecte del protocol de Kioto era d'un augment màxim del 15% de les emissions respecte del 1990. Per tant, si suposem que aquest percentatge s'hauria d'aplicar de manera equitativa a tot l'Estat, veiem que al 2004 ja hem superat en un 58,6% les emissions de CO 2 a l'atmosfera, respecte dels límits marcats per Kioto. D'altra banda, les tendències que s'observen no fan pensar, pel moment, en una reducció de les emissions sinó al contrari i, encara més, sembla que l'increment d'un any comparat amb l'anterior tampoc disminueix. Quant a les emissions de CO 2 per càpita a Menorca, es troben per sota la mitjana europea i espanyola, amb uns valors al voltant de 5,3 tones per càpita anuals el 1990 a unes 7 tones emeses per càpita el 2002.

En definitiva, si Espanya està lluny d'aconseguir els seu compromís a Kioto dins el marc de la Unió Europea, Menorca ha superat l'augment de les seves emissions molt per sobre de l'augment mitjà espanyol.


Més informació: www.obsam.org

Articles i altres pàgines web: www.rebelion.org/ecologia/040210ortega.htm i http://unfccc.int/2860.php

 

Obsam, març de 2005

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí