OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

L'any 2009 el consum d'energia elèctrica a Menorca va disminuir respecte l'any anterior, fet que només compta amb un antecedent a la historia de l'illa l'any 1977. A més, el consum de gasos i combustibles està experimentant una tendència a la disminució des de l'any 2005. La forta dependència de l'energia consumida a Menorca als combustibles fòssils comporta que els canvis de tendència en l'energia duguin associats canvis en les emissions de CO2 a l'atmosfera que, des de l'any 2005 s'estan estabilitzant, amb una reducció important l'any 2009. Una petita contribució a aquesta reducció d'emissions és l'augment de les energies alternatives en el mix energètic menorquí.

 

El consum final d'energia canvia la seva tendència

El consum energètic a Menorca ha seguit, al llarg de tota la historia, una tendència constant a l'augment. Des de l'any 1990 fins el 2009 el consum d'energia final ha augmentat un 75%, però a partir de l'any 2005 es dóna una certa estabilització arribant a disminuir l'any 2009. Una evolució semblant segueixen els consums per capita, el que mostra que la disminució del consum total no es deu només al fet que hi hagi menys gent damunt Menorca sinó que també es dóna una reducció del consum final d'energia per habitant.


El mix energètic menorquí està format per gasos liquats del petroli (butà i propà), combustibles líquids (benzines i gasoils i combustible d'aviació) i electricitat. Analitzant aquests tres components es comprova que aquesta estabilització de la tendència del consum final d'energia es deu a una disminució del consum de gasos liquats del petroli (butà i propà) i una certa estabilització del consum de combustibles, dels quals els combustibles del sector aeronàutic han davallat de manera important. En canvi, el consum d'electricitat va seguir augmentant de manera constant fins l'any 2009, any en què tots tres components han davallat.


Fonts: CLH, AENA, GESA-ENDESA, REPSOL GAS S.A, D. G. Energia Govern de les Illes Balears, GAS MENORCA S.L, IGNACIO PONS MOLL S.A.

 

Petits canvis en la distribució del consum d'energia final per sectors

L'any 1998 el 60% de l'energia final consumida era destinada al transport (el 19% al transport aeri i el 41% al transport terrestre). El 2008 l'energia destinada al transport ha davallat fins al 53% i han guanyat pes tots els altres sectors. Observem una davallada del consum d'electricitat l'any 2009 causat per una estabilització dels consums per capita a partir de l'any 2006 i una davallada de la població damunt Menorca els anys 2008 i 2009 respecte la punta de població de fet del 2007 (la segona més grossa de la historia després de l'any 2001, quan es va donar el màxim històric).També s'han produït canvis en l'aportació de les diferents fonts d'energia elèctrica al total de l'electricitat generada. Les fonts d'energia elèctrica a Menorca són, d'una banda, l'energia produïda a la central tèrmica de Maó, que s'alimenta amb combustibles fòssils (gasoil i fuel), i l'energia que es transportada de Mallorca per cable submarí (que es generada majoritàriament a centrals tèrmiques de carbó, gasoil i fuel de Mallorca) i, d'altra banda, l'energia generada mitjançant energies renovables, al parc eòlic de Milà i als parcs solars de Binissafúller i Son Salomó i altres petits productors d'energia solar connectats a la xarxa. En els darrers anys està augmentant la contribució de la central tèrmica de Maó al total d'energia generada mentre que la importació des de Mallorca està disminuint. Pel que fa a les energies renovables, han passat de tenir una contribució de menys d'un 1% del total d'energia elèctrica l'any 2004 al 2,33% l'any 2009 amb la posada en marxa del parc eòlic de Milà l'any 2004 i els dos parcs solars el 2008. L'any 2009 l'energia solar supera l'energia eòlica produïda.Emissions de CO2

Veiem doncs, com, tot i que les energies renovables van guanyant terreny, la seva contribució és molt petita i el consum energètic a Menorca es troba fortament lligat al consum de combustibles fòssils. Aquest fet porta associat unes emissions de CO2 a l'atmosfera, que han seguit una tendència molt propera a la del consum energètic, estabilitzant-se a partir del 2006 i disminuint lleugerament l'any 2009. Tot i que, com hem vist, la mobilitat consumeix el 53% de l'energia final és la responsable del 33% de les emissions, en canvi, la major responsabilitat sobre les emissions es troba en el consum elèctric, que consumint el 39% de l'energia final, genera el 62% de les emissions.

Aquesta estabilització i lleuger descens que observem en les emissions, tot i que és positiu, ens deixa encara lluny de complir els objectius de Kioto. Espanya es va comprometre a no augmentar més del 15% les seves emissions respecte l'any 1990 (objectius a complir en el període 2008-2012). Si apliquem aquest compromís a Menorca veiem com l'any 1997 ja s'havien superat els límits establerts i l'any 2009 ens trobem amb un augment del 74% respecte l'any 1990. El global d'Espanya es troba en uns nivells d'augment de gairebé un 53%. Davant aquest panorama Espanya va aprovar el pla d'emissions en el que es compromet a no augmentar les emissions en més del 37% respecte 1990 i la resta fins assolir el 15% es compensarà mitjançant comerç d'emissions i altres mesures reconegudes dins el protocol de Kioto. Tot i així, hi ha una tasca important a realitzar per a poder complir aquests objectius.

Elaboració:OBSAM a partir de les dades de consums de CLH,AENA,GESA-ENDESA,REPSOL GAS S.A ,D.G.Energia Govern de les Illes Balears, GAS MENORCA S.L, IGNACIO PONS MOLL S.A.


OBSAM
Juny de 2010

1.Energia final: té en compte tota l'energia consumida a l'illa: electricitat, gasos i combustibles. http://www.obsam.cat/indicadors/sectors-economics/energia/energia-primaria-secundaria/Energia-final-Menorca-1990-2016.pdf

2. Població de fet: Població total que es troba damunt Menorca tenint en compte residents, treballadors, temporals, turistes, etc. Calculada mitjançant l'índex de Pressió Humana Diaria. http://www.obsam.cat/indicadors/demografia/pressio-humana/poblacio-estacional/Pressio-humana-diaria-1996-2009-mitjanes-mensuals.pdf

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí