OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?Resulta evident, i totes les enquestes ho confirmen, que el principal atractiu turístic de Menorca està en el seu litoral, i concretament en les seves platges. A partir dels recomptes efectuats per l’OBSAM el mes d’agost passat, s’estima que en el conjunt de les platges de l’illa es poden trobar a la vegada més de 25.000 persones, coincidint amb el màxim nombre de visitants al mes d’agost (http://www.obsam.cat/actualitat/2011/phd-agost-2011.php). Açò significa que 1 de cada 8 persones presents a l’illa era a la platja, o que, un 13% de la gent estava concentrada en un 0,05% del territori insular. Hom podria pensar que açò és molta gent i molt amuntegada, però la sensació dels usuaris no era aquesta. Aquest any, el recompte de persones va anar acompanyat d’un qüestionari sobre les preferències dels usuaris i la seva sensació de disponibilitat d’espai. A continuació us explicam els resultats.

Recomptes d’usuaris a les platges

A Menorca hi ha unes 60 platges d’arena, que representen entre 28 i 35 ha de superfície aptes per col·locar una tovallola (la xifra exacta varia d’un any a l’altre i al llarg de la temporada en funció del règim de temporals). Aquesta xifra, en tot cas, correspon a menys d’un 0,05% de la superfície de l’illa.

Aquest mes d’agost del 2011 es van comptar un total de 41 platges, deixant només de banda les platges manco visitades. La suma dels màxims comptats a cada platja en diferents hores (26.340 persones) indica que amb tota probabilitat en el conjunt de platges de Menorca s’hi poden trobar a la vegada més de 25.000 persones. En qualsevol cas, durant dues o tres setmanes del mes d’agost ben segur que al llarg del dia n’hi van moltes més.

Les platges amb una major densitat d’usuaris són, un any més: Macarelleta, Macarella, cala en Turqueta i cala Mitjana. Totes elles ofereixen manco de 4m2 d’arena per usuari en els moments de màxima afluència. En l’altre extrem, les platges amb una menor densitat d’usuaris són la part verge de Son Bou (Atàlis), la platja gran de Binimel·là, cala Tirant, cala Escorxada i cala en Fustam. Aquestes darreres amb disponibilitats d’espai com a mínim de 20-30 m2/usuari.

Densitat d’usuaris al mes d’agost de 2011

Mapa 1. Densitat d’usuaris al mes d’agost de 2011. Els cercles majors indiquen una major densitat. Font i elaboració: OBSAM

Tota la informació sobre densitat d’usuaris, capacitat càrrega, pressió nàutica i afluència diària la trobareu a l’apartat del indicadors bàsics.

Qüestionari sobre les preferències i la sensació de disponibilitat d’espai

Es van realitzar 1.078 enquestes els mateixos dies i hores que els recomptes (entre les 11h i les 17h), de forma aleatòria, tant a residents com a turistes presents a les platges, i es van poder abastar un total de 15 cales representatives del litoral. A pesar del que indiquen les xifres de freqüentació de forma objectiva, a jutjar per la percepció dels usuaris, es comprova que el grau de tolerància de les persones a la disponibilitat d’espai és considerable.

En conjunt, només el 37% dels usuaris enquestats, o sigui 1 de cada 3, considera que realment sí que hi ha molta gent a la platja, la resta troben que no o simplement ho consideren normal per ser el mes d’agost. Si consideram únicament les respostes quan coincidien en moments de comptatges màxims per a cada platja, són un 54% les persones que perceben que hi ha molta gent. Les dades varien d’una platja a altre, la sensació de saturació és més comu en platges urbanes (tipus A) que no en platges verges sense accés rodat (tipus C).

Percepció dels usuaris sobre la saturació de les platges

Gràfic 1. Percepció dels usuaris sobre la saturació de les platges. Respostes a la pregunta: Considera que hi ha molta gent en aquesta platja? Font i elaboració: OBSAM.

A partir de la bibliografia consultada, s’extreu que, comunament, els ràtios de superfície mínima d’arena per persona en condicions òptimes varien entre 5-20 m2/usuari. Segons les nostres estimacions, pel que fa a la sensació que perceben els usuaris a les platges de Menorca, rondaria uns 8-9 m2/persona; seria la densitat a partir de la qual més d’un 50% d’usuaris considera que hi ha saturació. A les dues platges amb una disponibilitat d’espai menor a 5m2/usuari on es va fer el qüestionari (Macarella i cala en Turqueta), un 82,7% dels enquestats va opinar que hi havia massa gent. Aquestes xifres corresponen encara a resultats preliminars que s’hauran de seguir treballant, i establir comparacions amb altres enquestes similars dutes a terme en anys anteriors.

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Conèixer de forma aproximada la quantitat de persones que fan ús de les platges és una dada necessària per molts diversos aspectes: dotació de serveis de socorrisme, evacuació en casos d’emergència, dimensionament d’aparcaments, vies d’accés, problemes d’erosió, pressió sobre el medi natural, etc.

Agraïments

Aquestes xifres han estat possibles gràcies a la feina i col·laboració de moltes persones:

IME OBSAM Consell Insular de Menorca

OBSAM     IME     

 

CAM      VOLCAM

SERPROSPORT     AJUNTAMENT DES MERCADA     AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

 

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja? 

OBSAM
Novembre de 2011

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí