OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

El primer mapa de cobertes i usos del sòl de Menorca de l’OBSAM es va elaborar sobre les ortofotos de l’any 2002. Aquesta actualització 5 anys després sobre ortofotos del 2007 posa de manifest tots els canvis esdevinguts sobre el territori de Menorca durant aquest període marcat per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el paisatge amb un creixement notable tant dels nuclis urbans tradicionals i com dels turístics. A la vegada, en l’àmbit rural s’observen els canvis ocorreguts en el mosaic agroforestal, amb dues meitats de l’illa ben diferenciades. Una meitat amb un clar domini de l’activitat agrícola, i fins i tot amb zones de recuperació de cultius. A l’altra meitat hi predomina l’abandó de terres i és on el bosc i les marines va guanyant terreny.

Excursió guiada per anar a veure papallones

Sobre la base de l’ortofoto 2002 es dibuixen els canvis ocorreguts fins al 2007 a l’entorn de Maó. Destaca l’ampliació de POIMA IV fase i de l’Aeroport, així com la construcció de l’Hospital Mateu Orfila i la ronda Hospital.

A mode de resum, s’ha realitzat una comparativa de les cobertes del sòl agrupant en 3 grans categories les 55 classes de la llegenda original dels mapes. Es diferencia entre cobertes artificials (cobertes de ciment, formigó, asfalt o en construcció), cobertes modificades per l’activitat humana (principalment zones agrícoles i canteres) i cobertes naturals (terrenys forestals, zones humides, zones rocoses, etc).

 

2002 2007 Canvi

 

Cobertes Artificials 3.080,4 3.386,3 306,0 hectàrees
4,43% 4,87% 9,93% %
Cobertes Modificades 35.262,5 35.134,6 -127,8 hectàrees
50,76% 50,57% -0,36% %
Cobertes Naturals 31.127,0 30.955,8 -171,1 hectàrees
44,81% 44,56% -0,55% %
Total 69.469,8 69.476,8 7,0* hectàrees

* Nota: La variació de 7 ha en el total de superfície d’illa es deu a petits increments de superfícies d’arena a platges.

Durant el període 2002-2007 es va passar d’una superfície ocupada per cobertes artificials de 3.080 ha a 3.386 ha. Aquest increment de 306 ha es podria equiparar a la urbanització d’una superfície equivalent a 3 llocs menorquins de mida mitjana o a 470 camps de futbol. Calculant el percentatge respecte a la superfície total de l’illa representa passar del 4,43% al 4,87%. Això representa un increment sobre l’any base 2002 de casi un 10% en 5 anys, i per tant, un promig del 2% anual.

Aproximadament la meitat d’aquest increment de 300 ha correspon a ampliació de polígons industrials i al creixement dels nuclis turístics existents. La resta es reparteix entre el creixement de nuclis urbans tradicionals i carrers associats, noves edificacions aïllades, l’ampliació o construcció de noves carreteres, nous equipaments, etc.

Tots aquests detalls es poden apreciar fàcilment amb el visualitzador de cartografia de l’IDE Menorca i jugant amb la transparència de les capes.

Òbviament, aquest creixement es va donar a costa de les altres dues categories. Així, les superfícies modificades van baixar en unes 128 ha, que s’identifiquen majoritàriament amb terres de cultius extensius i camps abandonats pròxims a nuclis de població. Les 171 ha de reducció de les cobertes naturals correspondria majoritàriament a la desaparició de pinars, ullastrars i marina baixa (com a comunitats forestals més abundants a l’illa) pròxims a nuclis de població. 

Parlant de casos concrets, el canvi més gran en superfície produït durant el període 2002-2007 va ser l’incendi des Milocar, que a l’agost de 2006 va cremar 136 ha de marina. Es tracta d’una variació totalment reversible, i de fet, la regeneració forestal natural ja era ben evident en diverses àrees a l’any 2007, en el moment de fer la fotografia aèria.

El segon canvi més gran, aquest irreversible, va ser l’ampliació del Polígon Industrial de Maó en la seva IV Fase. Van ser unes 48 ha de terreny bàsicament agrícola de secà transformades a carrers i solars en construcció.

Altres constatacions que es poden fer són:

L’objectiu principal del treball és mantenir actualitzada la informació sobre l’ocupació del territori, a més de poder fer una anàlisi completa de l’evolució i les tendències en els canvis d’usos i cobertes de sòl. En un futur pròxim esperam iniciar l’actualització d’aquesta cartografia a l’any 2012 i poder així seguir avaluant les tendències en un període d’una activitat econòmica molt menor.

Cartografia digital de l'ocupació del territori de Menorca - Actualització 2007

OBSAM
Agost de 2013

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí