OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

És sabut que el paisatge de Menorca és summament divers a pesar de la petita mida de l’illa. Marines, prats, jonqueres, alocars, llacunes, codolars... de nord a sud i de mar cap a terra, són multitud els ambients i ecosistemes que es poden anar trobant afavorit per la diversitat geològica, les petites variacions de relleu i la històrica ocupació humana. Interpretar i definir les unitats que composen aquest mosaic natural i cultural no és feina fàcil i es pot realitzar des de diferents perspectives. En aquest treball us oferim una eina de fer-ho a través dels hàbitats naturals i les comunitats vegetals.

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Fruit de diversos projectes realitzats per l’OBSAM d’inventari i cartografia d’hàbitats sobre el territori insular, sorgeix el Manual d’interpretació d’hàbitats de Menorca. En aquest document es descriuen els 132 hàbitats que s’han cartografiat durant les prospeccions exhaustives a un total de 31 finques agràries que representen 3.420 hectàrees de l’illa. Consideram que aquest grup de finques són representatives del conjunt del paisatge menorquí, de manera que pensam que la majoria d’hàbitats terrestres presents a Menorca queden recollits en aquest manual, i només alguns minoritaris i de petites dimensions s’haurien quedat fora. Es tracta per tant d’un document molt complert però obert a seguir creixent i a ser complementat a mesura que es vagin realitzant nous inventaris o cartografies al llarg del territori menorquí.

Aquest treball ha estat possible gràcies al cofinançament de dos projectes LEADER+: Inventari dels valors rurals en finques adherides al CARB i Inventari dels valors rurals en finques incloses en Llocs d’Interès Comunitari. El resultat es presenta en forma de fitxes descriptives on es dóna el codi CORINE Biotopes; el nom adaptat de l’hàbitat; una breu descripció; la comunitat vegetal o comunitats vegetals associades; un inventari florístic adaptat a la realitat menorquina; una breu descripció de les seves amenaces; la correspondència, si la té, amb l’hàbitat d’interès comunitari; i un conjunt de fotografies que l’il·lustren. A continuació en teniu un exemple.

Classificació d’hàbitats segons el “CORINE Biotopes Manual”

La Comissió Europea, dins de la seva estratègia de conservació del medi ambient, va promoure l’any 1988 el projecte conegut com a “CORINE Biotopes” dintre d’un programa general anomenat “Coordinació de la informació sobre el medi natural” (programa CORINE, per les seves sigles en anglès).

L’objectiu d’aquest projecte és el de proporcionar una classificació jeràrquica dels hàbitats presents als estats membres de la Unió Europea. Així, es produí la publicació d’un catàleg d’hàbitats anomenat CORINE Biotopes Manual que aplega, descriu i dóna bibliografia d’aquests hàbitats i que es va actualitzant de manera periòdica. La classificació recollida en aquest manual de referènciaés una de les dues classificacions emprades en la descripció d’hàbitats de Menorca.

La Directiva Hàbitats

El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l'any 1992 la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com a Directiva d'hàbitats. L'objectiu global de la Directiva és contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu. En aquest context es crea una xarxa d’espais en el territori europeu, la Xarxa Natura 2000, que respon a aquesta necessitat de conservar la biodiversitat.

En el seu annex I fa un llistat dels hàbitats d’interès comunitari i hàbitats d’interès comunitari prioritari dels quals es prioritària la seva conservació. A fi de possibilitar la correcta interpretació dels hàbitats llistats a l’Annex I, es publica el “Interpretation Manual of the European Union Habitats” . Aquest manual es presenta com a document científic de referència pel que fa a la descripció d’aquests hàbitats i és un dels emprats per a la classificació en aquest manual.

La Xarxa Natura 2000 a Menorca

A Menorca el 40% del territori insular es troba inclòs dins la Xarxa Natura 2000, 20.111 ha d’espais declarats Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i 26.991 ha d’espais declarats Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquests espais formen part de la xarxa europea amb la finalitat de conservar determinats hàbitats i espècies sobre els quals pesa un cert grau d’amenaça. Alguns d’ells fins i tot s’ha declarat prioritària la seva conservació a escala europea.

En aquest sentit , consideram que la cartografia detallada dels hàbitats existents a Menorca es fa imprescindible per tal de poder gestionar correctament de cara a complir els objectius de la Directiva i fer un seguiment de l’estat i evolució dels hàbitats d’interès comunitari existents a Menorca. Creiem també que aquest manual és una contribució al seu coneixement i descripció i pot ajudar a la difusió i conservació dels valors naturals de l’illa.

OBSAM
Juny de 2014

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí