OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: 
el principi de precaució

Aquest compendi d'indicadors de seguiment de la sostenibilitat referits bàsicament al 2012, l'hem acabat d'elaborar quan s'han complert vint anys que l'illa de Menorca fou declarada Reserva de Biosfera pel program MAB (Man and Biosphere) de a UNESCO, el 7 d'octubre de 1993. Aquesta declaració arribava al final d'un procés de gestació que va encetar l'Institut Menorquí d'Estudis en 1989, i obria una nova tapa en la història de l'illa, marcada per la recerca social i política d'un model que permeti fer conviure equilibradament la conservació i el desenvolupament.

L'elaboració i aprovació del PTI, just deu anys després de la declaració, es va inspirar en aquesta aposta i sempre s'ha considerat que es va fer en consonància amb l'esperit de la Reserva de Biosfera. Els indicadors que s'hi van vinculat, com ja hem dit en altres ocasions, no intentaven centrar-se tant en l'avaluació de la normativa i de les actuacions previstes pel propi pla, sinó, més aviat, en el seguiment dels seus resultats indirectes, o sigui dels objectius d'anar fent una Menorca més sostenible.

Efectes de la crisi: Contraposició vectors economics vs vectors ambientals

En aquest sentit, allò que mostren els indicadors dels darrers anys, els anys de la crisi, és una contraposició entre la major part de les variables que ens parlen de benestar econòmic i les variables indicatives de la pressió que pateixen els recursos naturals.

En els anys anteriors a la crisi, els nostres informes alertaven d'un lent però progressiu deteriorament de l'estat de conservació general de Menorca (en vectors ambientals principalment), però faltaven dades per verificar que les tendències eren sòlides, o que l'efecte de les mesures en curs (del PTI o d'altres) donessin el seu fruit. Ara, en canvi, amb les dades acumulades dels darrers anys hem vist que algunes d'aquestes tendències negatives, s'han frenat o s'han tornat positives. Tanmateix, això no ens pot alegrar gens, perquè són els anys en què les variables relacionades amb l'economia i el benestar social s'han capgirat, i és evident que la societat menorquina percep aquesta situació i aquestes tendències econòmiques com indesitjables. I són també els anys en què la manca de creixement econòmic s'ha traduït en la reducció d'algunes pressions sobre els recursos naturals.

El problema que volem destacar no és l'aspecte conjuntural d'aquesta contraposició, sinó el problema estructural que implica que economia i ecologia evolucionin de forma contraposada, sense convergir cap a un model on pugin anar junts el desenvolupament humà i la salut de la biosfera. Tots aquests anys d'acumulació de dades mostren, amb poc marge per al dubte, que ni el PTI ni les altres mesures que s'hagin pogut prendre dins el marc de la Reserva de Biosfera, no han aconseguit invertir la relació perniciosa que fa que l'activitat econòmica a Menorca es produeixi en detriment de l'estat de conservació de l'illa.

Manca d'un model menorquí cap a la sostenibilitat

Alguns poden pensar que això passa a Menorca en menor mesura que en altres indrets comparables, per exemple si ens centrem el tema de les àrees protegides i la biodiversitat. Però amb la mateixa legitimitat altres es fixaran en indicadors que demostren que estem per sota de mitjanes espanyoles i europees, com per exemple en el model energètic de l'illa. No obstant, el fet important que volem destacar no és aquest. La qüestió de fons no és tant si estem millor o pitjor que en el passat, o millor o pitjor que en altres llocs. El problema és que les dades van fent aparèixer, de forma cada cop més nítida, que el model menorquí cap a la sostenibilitat no és tal, perquè no respon a un programa d'acció estratègic, no és doncs un model, ni va cap a la sostenibilitat, de manera que el bon estat de conservació de l'illa és encara una herència rebuda d'abans de la declaració de la Reserva de Biosfera i no es el resultat de l'actuació conscient d'aquests anys.

Es pot dir d'una altra forma: la renda de la que viu Menorca, entesa en termes generals com allò que ens proporciona benestar als humans, encara s'està obtenint per mitjà d'un sistema econòmic que desvaloritza el nostre capital, entès també d'una forma molt general com el nostre patrimoni col·lectiu.

Aquesta reflexió nostra, feta a la vista dels indicadors de seguiment del PTI que es presenten en aquest informe, s'ha de dir que concorda bastant amb el que es desprèn del document de Conclusions de les Jornades de l'IME sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca (celebrades del 18 al 22 de novembre de 2013 a Maó), basades en les aportacions de trenta vuit experts en diferents matèries i els corresponents debats en cinc blocs temàtics.

Ja no es tracta, per tant, que ens enfrontem a tendències de llarg abast, que necessiten més temps per fer que es notin els resultats d'aquells instruments que s'han posat en marxa, entre ells el PTI, sinó de la constatació que les tendències reals no van en la bona direcció i que aquests instruments s'han demostrat del tot insuficients per redreçar-les i per fer convergir els dos factors del binomi: l'augment del benestar econòmic i social amb la conservació del patrimoni natural i cultural.

OBSAM
Gener de 2014

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí