OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

Com cada mes de desembre des de fa 12 anys, l’OBSAM ha finalitzat l’actualització del Sistema d’Indicadors del Pla Territorial Insular (PTI), enguany format per 60 indicadors basats en la seva majoria en dades anuals de 2015. L'elaboració i aprovació del PTI, just deu anys després de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera (1993) es va inspirar en els seus principis i, per tant, l’ordenació territorial es va fer en consonància amb l'esperit del Programa MaB de la UNESCO:  fer compatible i convergent el desenvolupament socioeconòmic i la conservació mediambiental. Des de l’inici es va voler fer un seguiment del PTI no només centrat en l’avaluació del propi pla, sinó també en el seguiment dels seus resultats indirectes, o sigui dels objectius d'anar fent una Menorca més sostenible. Així, després de 13 anys d’aplicació del PTI i en vistes de la seva immediata revisió i actualització, presentem l’informe de seguiment 2015, el qual mostra que, tot i que el PTI ha tingut efectes mediambientals positius pel que fa a la protecció del territori i la biodiversitat, encara manca fer molta feina per millorar altres aspectes de la sostenibilitat com per exemple, la generació de residus o el consum d’aigua i energia.

Població i economia

L’any 2015 es detecta un decreixement de la població empadronada amb un saldo migratori encara negatiu. La mitjana anual de l’índex de pressió humana també es situa lleugerament per davall del valor del 2014, no obstant, els valors pels mesos de juliol i agost varen ser molts alts. Açò es tradueix en un augment de l’estacionalitat hivern/estiu i també dins la mateixa temporada turística, amb un inici i final de temporada més bé fluixos.

Els indicadors econòmics mostren lleugers símptomes de recuperació, però la seva incidència sobre la societat és encara feble. Un dels indicadors més esperançadors és l’increment del nombre d’afiliats, en conjunt i en cadascun dels sectors per separat (sector primari, indústria, construcció i serveis). No obstant, la majoria dels contractes són temporals i l’estacionalitat de contractació va en augment. En la construcció, es nota un repunt de les llicències urbanístiques, amb més reformes que obra nova. La compra-venda de pisos i propietats ha augmentat lleugerament, tot i que els preus dels habitatges mantenen uns preus similars. En el sector de l’hoteleria, s’ha de destacar l’esforç en la millora de la qualitat de les seves instal·lacions.

Territori i urbanisme

Pel que fa a dades de territori, en la última dècada tant la superfície de sòl protegit, com la de sòl urbà i urbanitzable han sofert poques variacions, i el que més destaca és l’encara elevat percentatge de sòl vacant (urbanitzable) existent en algunes zones turístiques. També resulta remarcable l’augment considerable del nombre de legalitzacions d’edificacions en sòl rústic per l’aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei del sòl (2/2014), i la major tramitació de llicències urbanístiques (obra nova i reformes) per cases disseminades que en zones turístiques. Aquestes dues darreres informacions confirmen el creixent interès per les actuacions en sòl rústic.

 

Vectors ambientals

Els indicadors corroboren que l’aigua segueix essent una assignatura pendent per als menorquins. El 2015 s’observa un marcat augment del consum urbà d’aigua i es posa fi a l’anterior període de reducció.

Quant a generació i reciclatge de residus, també s’ha fet una passa endarrere. Els dos darrers anys s’ha trencat la tendència de reducció i ha augmentat la quantitat total de residus sòlids urbans generats a l’illa i, a més, ha disminuït el percentatge de material separat en origen per al seu reciclat. Tot i que sempre resulta desitjable una millora de les infraestructures existents, sobretot en el cas de la recollida de matèria orgànica, aquesta evolució de les dades demostra que reciclar és bàsicament una qüestió d’actitud i sensibilitat individual. Açò també es demostra amb les grans diferències existents entre el percentatge de residus separats en origen pels diferents municipis i també per les diferents fraccions.Comparativa de les emissions de CO2 a Menorca amb els objectius marcats, 1990-2020. Fonts: CLH, Gas Menorca, Ignacio Moll Pons S.A, Repsol-Gas S.A, Aena, GESA. Elaboració: OBSAM.

Les dades sobre consum d'energia per càpita mostren com, desafortunadament, s’ha invertit l’anterior tendència de reducció de l’indicador, tant pel que fa a l’electricitat com al combustible per transport. Preocupa també l’accentuada disminució en la generació d’energies renovables, acabant així amb un anterior període de creixement. Igualment, amb l’actualització de l’indicador d’emissions de CO2 a l’atmosfera hem vist com després de sis anys de disminució, el 2015 es registra un augment de la variable i Menorca s’allunya d’acomplir els seus compromisos amb el Protocol de Kyoto.

Canvi de tendència però no d’actitud

Aquest canvi de tendència en molts dels indicadors posa de manifest que la reducció dels anys anteriors era resultat únicament de la crisi econòmica i del descens en l’activitat i en el consum que va comportar. Aquesta correlació directe entre indicadors econòmics i vectors ambientals no juga a favor de la sostenibilitat, i evidencia la necessitat de millorar en polítiques d’estalvi, d’ecoeficiència, i de cercar noves fórmules per generar energia.

OBSAM
Gener de 2017

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí