OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Enguany presentam per primera vegada el Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials 2016, a partir de la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca i l’Observatori Socioambiental de Menorca.

Aquest és el resultat de la feina iniciada el 2016 amb la diagnosi social de Menorca, en la qual es van recollir les dades disponibles de diferents registres oficials en l’àmbit social en un sentit ampli —economia, educació, salut, etc.— i on s’apuntaven a una sèrie  d’indicadors. Després d’un procés de tria i ordenació de la informació, s’ha arribat a un conjunt de indicadors que ara sí formen un sistema organitzat. Això vol dir que els indicadors es presenten de manera ordenada i coherent, indicant un estat de la qüestió, una tendència desitjada i una descripció. El conjunt permet al lector realitzar una lectura àgil i ràpida, a la vegada que obtenir una idea precisa i bastant àmplia de de la situació social de Menorca.

L’informe d’aquest any inclou 29 indicadors, agrupats en dos blocs: indicadors de context, que descriuen a grans trets la situació demogràfica i social de Menorca; i indicadors de resposta, que són els programes i serveis en l’àmbit dels serveis socials públics per cobrir les necessitats socials que s’apunten en l’apartat de context. Les dades fan referència principalment a l’àmbit municipal i insular, actualitzat en la majoria dels casos a l’any 2016.

Aquest és el primer sistema d’indicadors socials que s’ha elaborat, per la qual cosa s’aniran incorporant nous elements en els propers anys per enriquir l’anàlisi de la realitat social. Per a l’informe de l’any que ve ja es té previst incorporar nous indicadors, entre els quals els relacionats amb l’àmbit de la infància. També és completarà la informació dels indicadors ja presents en l’actual informe per tenir una visió més complerta. És el cas, per exemple, de l’indicador de rendes mínimes d’inserció, a la qual s’hi afegiran les dades provinents del programa de renda social garantida.

A continuació ens fem ressò d’alguns resultats més significatius de l’actual informe:

Una societat desigual

Malgrat que les xifres macroeconòmiques indiquen una recuperació de l’activitat econòmica, els beneficis d’aquesta no arriba a tota la població per igual. Així s’observa com s’ha produït un augment de les declaracions de la renda amb un tram de base imposable menor a 6.000 €, passant del 22 al 25% del 2014 al 2015; la taxa d’atur de llarga durada, del 3% de mitjana a l’any 2016, es situa encara un punt i mig per damunt dels valors registrats a l’inici de la crisi econòmica; i s’han incrementat en 300 les ajudes econòmiques individuals a les famílies vulnerables, principalment per al pagament de lloguers i hipoteques dels habitatges.   

El repte de l’envelliment de la població

índex de vellesa
Infogram

En els darrers dos anys el nombre de persones majors de 65 anys supera la població menor de 15 anys. Això és fruit d’una natalitat baixa, situada en el 8‰ (gairebé dos punts menys que la mitjana balear) i un estancament de la població. Aquests factors acceleren el ritme de l’envelliment de la població en un procés que es dóna arreu dels països occidentals. Per això les polítiques públiques d’atenció a les persones majors de 65 anys és i serà encara més una prioritat en l’agenda política. Destacar, per exemple, que un 10% de la població major de 65 anys és beneficiària del Sistema per a la Autonomia i l’Atenció a la Dependència, xifra superior a la mitjana balear. Malgrat això,  les persones pendents de realitzar el programa individual d’atenció (PIA) per fer efectiu la prestació dels ajuts és encara força elevat, del 25%.

Una aparent menor conflictivitat familiar

Alguns indicadors apunten a un descens dels casos de conflictivitat en les relacions a les llars. S’ha produït una disminució dels litigis matrimonials no consensuats que arriben a judici, amb una disminució del 10% en els darrers 7 anys; les denúncies de violència de gènere s’han estabilitzat, registrant-se en el darrer 4 denúncies per cada mil dones (quan fa tres anys era un punt superior); i s’ha assolit la menor xifra d’usuaris en tractament de desintoxicació en els darrers 10 anys, essent 387 usuaris. No obstant això, les tendències són en general dèbils i cal esperar a l’observació del comportament d’aquests i d’altres indicadors complementaris en els propers anys.

OBSAM
Febrer de 2018

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí