OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Cartografia

Altres mapes que poden consultar-se a l'OBSAM

Mapa topogràfic Balear. Escala 1:5000 i 1:25.000 (digital)
Font: Govern de les Illes Balears

Mapa d'usos del sòl 1973 (digital)
Realitzat per el Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial SL. (GAAT)

Mapa d'usos del sòl 1995 (digital)
Realitzat per el Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial SL. (GAAT)

Cartografia Militar de España. Escala 1:25.000 (paper)

Mapa Hidrogeológico de la isla de Menorca. Escala 1:50.000. (paper)
Font: Ministerio de industria y Energia

Mapa Geotécnico de la isla de Menorca. Escala 1:50.000. (paper)
Font: Ministerio de industria y Energia.

Mapa Geológico de España. Escala 1:25.000. (paper)
Font: Instituto Tecnológico Geominero de España.

Mapa d'incendis de l'illa de Menorca 1970-2001 (digital)
Font: Govern de les Illes Balears. Elaboració: OBSAM

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí