OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Sistemes d'indicadors

A partir de la informació continguda en els multiples indicadors bàsics i d'altres informacions recollides, l'OBSAM elabora una sèrie d'informes mitjançant indicadors amb un format més sintètic i definit. Cada un d'aquests Sistemes d'Indicadors tenen un objectiu comú, la descripció i valoració de tendències, però alhora presenten unes finalitats diferents condicionades per la naturalesa del propi treball i el públic a qui va dirigit. A continuació s'enumeren els informes que s'han vingut elaborant o els projectes en els quals s'està treballant ara mateix.

Butlletí de Conjuntura Econòmica

Sistema d'indicadors trimestrals de conjuntura econòmica a escala local. Pretén prendre el pols i avaluar les tendències de l'economia menorquina.
Aquest informe neix de la col·laboració entre l'OBSAM, com a responsables de la recerca de dades i l'edició, i el Cercle d'Economia de Menorca (CEM), com a responsables de la valoració trimestral i els comentaris. Aquest treball rep el patrocini i suport i de CaixaBank i de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME).

Sistema d'indicadors de Sostenibilitat

Sistema d’indicadors de caràcter divulgatiu dissenyat amb la finalitat de fer arribar a un sector més ampli de la població tota una sèrie d'informacions i dades ambientals pròpies de l'OBSAM. A partir d'aquest coneixement es cerca provocar la reflexió de la societat i implicar-la en la presa de decisions i en el desenvolupament sostenible de l'illa. Encàrrec del Consell Insular de Menorca a l’OBSAM, a través de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Sistema d'indicadors de Biodiversitat

Sistema d’indicadors de caràcter tècnic dissenyat per seguir l’evolució dels principals grups d’organismes, ecosistemes i paisatges de Menorca, així com les pressions que pateixen. Encàrrec del Consell Insular de Menorca a l’OBSAM, a través de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, dins el marc d'un conveni de col·laboració amb la Fundación Biodiversidad.

Sistema d'indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costera (GIZC) a les illes Balears

Proposta d'un sistema d’indicadors de caràcter tècnic destinat a avaluar la gestió del litoral balear i a partir d’aquest coneixement científic, fer-la més sostenible. Després d’una feina de disseny i selecció de 54 indicadors inicials (Dictamen 5/2007 del CES Illes Balears), es va fer una segona selecció de 17 indicadors prioritaris i es va iniciar el procés d’implementació a Menorca, escollida com a zona pilot. El resultat d’aquesta primera fase d’implementació és una guia metodològica, composada per fitxes de metadades que especifiquen el procediment a seguir per a construir cada sèrie estadística primer i el seu indicador després. Més endavant es van recopilar les sèries de dades i es van elaborar uns gràfics d'exemple. Es tracta d’una col·laboració múltiple on han participat l’IMEDEA (CSIC-UIB), el SOCIB, el CES de Balears, l’IBESTAT i l’OBSAM.

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí
/