OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Treballs d'estudiants

En aquest apartat podreu consultar i descarregar-vos els treballs de recerca realitzats per estudiants universitaris sobre diferents aspectes de Menorca en els quals l'OBSAM ha tingut algun paper, ja sigui en la cotutorització dels treballs com en el suport logístic o simplement el proveïment de dades.

Des dels inicis, i en coherència amb les funcions que ha de desenvolupar una reserva de biosfera, l'OBSAM ha tingut una clara vocació d'acollida i ajuda a la formació d'estudiants universitaris, els quals han col·laborat amb la presa i l'anàlisi de dades ambientals mitjançant estades de voluntariat, pràctiques en empresa o realitzant treballs finals de carrera o màster.

Aquest apartat del web està dedicat a recopilar tot aquest coneixement generat per posar-lo a l'abast d'altres estudiants, experts o gestors per a la seva profundització o anàlisi professional. Les dades o els resultats que contenen poden no haver estat verificades per l'OBSAM, motiu pel qual aquest organisme no té perquè compartir-ne les conclusions. Es tracta de treballs on es prioritza la formació de l'estudiant per damunt dels resultats de l'estudi.

Podeu fer una cerca o un filtratge per paraula de qualsevol camp (títol, autor, paraula clau, etc.) i descarregar-vos la memòria i els documents annexos.

registres - de
 

Títol

Autors

Tipus treball

Estudi

Entitat

Any

Paraules clau

Arxius

42 Anàlisi de les cobertes i usos de sòl del litoral de Menorca 2015 Gornés Moll, Borja Treball de pràctiques de grau Grau de Ciències Ambientals UAB 2018 Cobertes de sòl; usos de sòl; territori; litoral; urbanització Memòria
41 Anàlisi de la imatge. Cas d'estudi: l'evolució del model turístic de l'illa de Menorca Pol Nuevo, M. Treball final de grau Grau en Geografia UB 2017 Turisme; Menorca; imatge turística; promoció i comercialització. Memoria
40 Diagnòsti socioambiental del camí de cavalls de Menorca: sector sud-oest Alsina, A.; Bordonaba, O.; Corbera, J.; Olivella, M. Treball final de grau Grau Ciències Ambientals UAB 2017 camí de cavalls; indicador; gestió; usuaris camí de cavalls; estat de conservació

Memoria
Article

39 Anàlisi i avaluació de l'impacte ambiental associat als abocaments incontrolats de Menorca Checa, D.; Hernando, J.; Viaplana, A. Treball final de grau Grau Ciències Ambientals UAB 2017 impacte ambiental; abocadors incontrolats; conbtaminació; gestió; Residu; Impacte social Memoria
Article
38 Farmers’ participation in conservation of rural landscapes. A case study of the Menorca Biosphere Reserve (Spain) Torrents, P. Tesina de Màster Social-Ecological Resilience for Sustainable Development Stockholm University 2014 cogestió adaptativa; reserva de biosfera; sistema socio-ecològi; paisatge rural; abandonament de terres agrícoles; grups d’interès; participació; cooperació; guardians del territori; pagesos; amos; propietaris; confiança; Menorca Memoria
Document en línia
37 La sostenibilitat dels productes locals agroalimentaris de l'illa de Menorca Clopés, G.;Garrido, M.; Jaime, A.; Justicia, N.; Martín, M. Treball final de grau Grau Ciències Ambientals UAB 2017 sostenibilitat; agroalimentari; producte local; petjada carboni; percepció social Memoria
Article
Presentació
36 Principals fonts de contaminació per nitrats als aqüífers de Menorca Durán, J.; Padilla, N.; Rovira, J. Treball final de grau Grau Ciències Ambientals UAB 2017 contaminació; nitrats; aqüífer; aigua; horticultura d'oci Memoria
Article
Presentació
35 L'economia social i solidària a Menorca. Estudi inicial Garcia, E. Treball pràctiques de grau Grau de Geografia i Ordenació del Territori UAB 2016 economia social; solidaritat; sostenibilitat; sector terciari Memòria
34 Estudi ambiental del cicle de vida del formatge Denominació d'Origen Protegida Mahón-Menorca Benitez, M.; Codina, G.;Domènech, J.; Moreno, J.; Sanz, S. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2016 Cicle de vida; formatge Memòria
Article
33 Medi ambient i paisatge: Anàlisi i percepció social de l'impacte urbanístic a les plarges urbanes de Menorca Quintero, A.; Romero, J.; Vallès, V. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2016 Percepció social; platges; impacte Memòria
Article
32 Estudi de l'impacte ambiental i econòmic de la ramaderia de Mongofra Nou Duch, C.; Nieto, S.; Peña, A.; Roch, M. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Impacte; ramaderia; Mongofra Nou Memòria
Article
31 Estudi del sector agroalimentari del formatge a Menorca i la seva biodiversitat associada Díez, I.; Navarro, R.; Pérez, R.; Vilaplana, A. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Formatge; Sector agroalimentari; Biodiversitat; Mongofra Nou Memòria
30 Es Migjorn: avançant cap a les renovables. Discussió de la capacitat d'autosuficiència en energia elèctrica Anducas, A.; Aliaguilla, M. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Energia elèctrica; Consum energètic; Energies renovables; Autosuficiència energètica; Instal·lacions fotovoltaiques; Migjorn Memòria
29 Itinerari d'educació ambiental de les zones dunars i de costa Lei, F.; Martínez, A.; Villalba, E.; Zaldo, Q. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Educació ambiental; Itineraris de la natura; Parc Natural de s’Albufera de ses Grau; Mongofra Nou Memòria
Article
28 Inventari de la col·lecció de fauna naturalitzada de Mongofra Nou Borrajo, A.; Franquet, S.; Guzman, C. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Fauna naturalitzada; Invevntari; Hermeneurica; Mongofra Nou Memòria
Article
27 Anàlisi de l'energia solar tèrmica i fotovoltaica a Menorca: indústria i turisme Extremera, C.; Gómez, D.; Mate, A. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Autosuficiència energètica; Agroturisme; Eficiència energètica; Energies renovables; Menorca (Illes Balears); Gestió de l'aigua; Parc Natural s' Memòria
Article
26 Estudi geoambiental de les inundacions a la conca de Trebalúger, Menorca Criado, N.; Jurado, B. Miján, M.A.; Oliva, J.; Portales, N. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Trebalúger; Inundacions; Risc; Geomorfologia; Hidrologia Memòria
Article
25 Mongofra Nou, referent d’enoturisme sostenible a Menorca Biel, L.; Cerezo, T.; Córcoles, M.; Martínez, R.; Trullén, J. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Turisme; Sostenible; Enologia; enoturisme; Agroturisme; Mongofra Nou Memòria
24 Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou (Menorca, Espanya)” Cirera, M.; Diego, M.; Grau, V.; Magriñà, P. Ubiñana, F. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2015 Turisme; Sostenible; Agroturisme; Mongofra Nou Memòria
Annex
Article
23 Bases per al planejament i gestió de la mobilitat a l’illa de menorca Ara, L. et al. Projecte de Master Màster oficial en Estudis Territorials i de la Població (METiP) UAB 2015 Mobilitat; territori; Paisatge; ordenació territorial Memòria
Annex 1a
Annex 1b
Annex 2
Annex 3
22 Proposta d'elaboració dun indicador sintètic o compost de sostenibilitat per al seguiment i anàlisi conjunt i comparat de Menorca com a Reserva de Biosfera Serra, D. Treball final de grau Grau d'Economia UB 2014 Reserva de biosfera; UNESCO; indicador; nivells; principis; declaració; desenvolupament sostenible Memòria
21 Autosuficiència energètica i hídrica de la masia de Mongofra Nou Coll, G.; Moltoliu, M. A.; Ramírez, I.; Zampaglione, P. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2014 Autosuficiència energètica; Agroturisme; Eficiència energètica; Energies renovables; Gestió de l'aigua; Parc Natural s'albufera des Grau; Mongofra Nou Memòria
Enquestes
Article
20 Medi ambient i gestió de les platges de Menorca com a recurs natural turístic Aguilera, A; Aranda, R.; Olmedo, E.; Pérez, H. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2014 Platges; Indicadors ambientals; Sistema sorra; Pressió ambiental Memòria
Article
19 Un nou present, un millor futur: demanda real i potencialitat de les energies renovables a Menorca Isábal, C.; Sancho, A.; Sonejee, J.; Roca, L.; Roselló, G. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2014 Energies renovables; Autosuficiència energètica; Diòxid de carboni Memòria
Article
18 Anàlisi de la petjada de carboni de la gestió i el tractament dels residus municipals a Menorca Calvo, S; Martínez, A. Treball de Fi de Grau Grau de Ciències Ambiental UAB 2014 Residus urbans; Petjada carboni; Diòxid de carboni; Impactes; Indicadors ambientals Memòria
Article
17 Evolució i anàlisi del metabolisme ambiental del polígon industrial. El cas de Maó (Menorca) Álvarez, A.; Cuadra, B.; González, J.; González, R. Guixé, L. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2014 Polígons industrials; Eficiencia; Usos sòl; Mobilitat; Energia; Aigua; Medi ambient; Anàlisi d'impacte; Maó Memòria 1/2
Memòria 2/2
Resum
16 Seguiment de la diagnosi socioambiental del Camí de Cavalls : sector nord-est Minguell, L.; Montero, K. Rossell, C.; Ruiz, M.B. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2014 Indicadors; diagnosi socioambiental; camí cavalls Memòria
Resum
15 Mercadal. El paisaje del manejo hídrico Iglesias, C. Tesina de Màster Màster AEMA UAB 2014 Aigua; arquitectura Memòria
14 Alternativa al modelo hídrico actual de Menorca: cubierta captadora de lluvia, rocío y destilación González, E. Tesina de Màster Máster oficial de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente UPC 2014 Aigua; Model hídric; pluja; destil·lació Memòria
13 Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca Marco, C.; Molina, C.; Oliver, M.A.; Romanos, H.; Ruiz, N. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2012 Turisme; Aspectes ambientals; Aigua; Consum; Consum d'energia; Fonts d'energia renovables; Diòxid de carboni Memòria
Annex: fitxes
Article
12 Estudi de la connectivitat de l'illa de Menorca Mir, M.; Muñoz, R.; Rodríguez, I.; Sánchez, I. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UdG 2012 Connectivitat; Paisatge; Fragmentació; Territori Memòria
Mapes
11 Anàlisi dels fluxos d'aigua, energia i mobilitat a cinc nuclis turístics de Menorca Agell, M.; Bastardas, A.; Cases, N.; Riera, L. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2011 Turisme; Aspectes ambientals; Aigua; Consum; Consum d'energia; Fonts d'energia renovables; Diòxid de carboni Memòria 1/2
Memòria 2/2
Annex: mapes 1-19
Annex: mapes 20-34
Articles
10 MEVA-Ambiental : MEtodologia per a la Valoració de l'Aprenentatge. Centrada en l'educació ambiental Arias, C. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2011 Educació ambiental; Avaluació; Aprenentatge Memòria
Annex 1
Annex 2
Resum
9 Valorización de los productos de origen y desarrollo territorial en la isla de Menorca Esnouf, M. Tesina de Màster Ingeniero de Especialización en Agronomía Tropical IRC-SUPAGRO 2011 producto de origen; territorio; valorización de los productos locales; desarrollo territorial; señales de calidad; España Memòria (castellà)
Memòria (francès)
8 Indicadors de sostenibilitat i percepció social del Camí de Cavalls a Menorca Arjona, C.; Palau, L.; Vallès, M.; Roca, M.; Torres, S.; Escuder, S.; Tibau, X. A. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2010 Indicadors; diagnosi socioambiental; camí cavalls Memòria 1/2
Memòria 2/2
7 Reserva de biosfera de Menorca. Revisió dels límits i zonificació Tolosa, G. Projecte de Màster Máster Espacions Naturales Protegidos 2007 UAM, UCM, UAH 2009 Reserva de biosfera; zonificació; límits; espais protegits Memòria
6 Disseny d'un sistema d'indicadors en camins i diagnosi socioambiental del Camí de Cavalls de Menorca 2008 : sector nord-est Masana, D.; Morros, M.; Sanyé, E. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2009 Indicadors; diagnosi socioambiental; camí cavalls Memòria
Annexos
5 Disseny d'un sistema d'indicadors ambientals en camins i diagnosi socioambiental del Camí de Cavalls : sector sud-oest Millet, L.;Miró, M.E.; Òdena, A.; Oller, A. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2009 Indicadors; diagnosi socioambiental; camí cavalls Memòria 1/2
Memòria 2/2
4 El factor temps i el factor escala als indicadors de paisatge a través d’un cas d’estudi a Menorca Camprubí, L. Tesina de Màster Màster d'Arquitectura del Paisatge UPC 2009 Paisatge; Indicadors; Cartografia Memòria
Taula: indicadors
3 Indicadors de pressió ambiental a les platges de Menorca : prova pilot (IPAPM'pp 2007) Cerdà, A.; Espeja, S.; Font, O.; Pomar, A. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2008 Indicadors; diagnosi ambiental; platges Memòria 1/2
Memòria 2/2Article
Guia d'indicadors
2 Aportacions a la diagnosi territorial del llevant de Menorca. Comparació amb les directrius del Pla Territorial Insular (2003) González, A. Tesina de Màster Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat UPC 2008 Pla Territorial Insular; Desenvolupament sostenible; Urbanisme; Cartografia Memòria
Article
1 Indicadors de pressió ambiental a les platges de Menorca : prova pilot (IPAPM'pp) Moreno, M.; Surinyach, A. Projecte Final Carrera Llicenciatura de Ciències Ambientals UAB 2007 Indicadors; diagnosi ambiental; platges Memòria 1/5
Memòria 2/5
Memòria 3/5
Memòria 4/5
Memòria 5/5
Annex
Resum
Registres per pàgina
-

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí